Politica de confidențialitate

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt confidențiale și reprezintă una dintre preocupările principale ale LIFESTYLER HEALTHY NUTRITION SRL, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.lifestyler.ro („Site-ul”).

Din acest motiv, ne străduim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE („GDPR”). Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizici, psihologici, mentali , identitate economică, culturală sau socială.

Ce date prelucrăm și în ce scop?

 • Dacă sunteți un client sau potențial client
 • Prelucrăm următoarele categorii de date ca urmare a interacțiunii cu noi:
 • Dacă aveți un cont pe Site: nume și adresa de e-mail. Crearea unui cont pe Site nu este condiționată de transmiterea unei comenzi. Totuși crearea unui cont permite plasarea unei comenzi prin intermediul Site-ului. În vederea accesării contului Dvs. va trebui sa stabiliți o parolă. Vă rugăm să vă asigurați ca mențineți secretul parolei, precum și a oricăror alte informații legate de contul dvs.

Datele dumnevoastra vor fi stocate în vederea înregistrării și operării contului deschis pe site-ul nostru cu scopul de a vă oferi posibilitatea de a plasa comenzi/participa la conferințe/participa la concursuri.

 • Dacă achiziționați produse prin intermediul Site-ului: numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa dvs. (sau adresele, în cazul în care indicați mai multe adrese de livrare, pentru livrări diferite).

În cazul în care doriți să plătiți pentru produsele achiziționate de pe site prin card de credit sau de debit, vi se va solicita să furnizați informații aflate pe aceste cărți de credit respectiv de debit exclusiv cu scopul procesării plății dumneavoastră, utilizând această modalitate.

Toate raporturile născute dintre lifestyler.ro și fiecare client prin intermediul Site-ului pentru sau după transmiterea unei comenzi se vor realiza conform acestei Politici de Confidențialitate și Termenilor și Condițiilor afișate pe Site, dacă este cazul.

 • Dacă alegeți să deveniți membru al programelor oferite de lifestyler.ro („Membru”) – cu ocazia înscrierii în program prelucrăm: numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa, dată nașterii, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct. Furnizarea datei de naștere este opțională și o utilizăm exclusiv în vederea oferirii de discount-uri la produsele comercializate prin intermediul Site-ului Membrilor cu ocazia zilei lor de naștere.
 • Dacă participați la concursuri sau tombole – datele pe care le prelucrăm sunt: numele dvs., adresa de e-mail, telefonul și adresa dvs. (în acest ultim caz, doar dacă este cazul- de ex. pentru livrarea premiilor).

În cazul în care doriți să va înscrieți la concursurile și/sau tombolele organizate de noi, va trebui să completați un formular în baza căruia ne furnizați informațiile prevăzute mai sus.

 • Dacă pentru a plasa o comandă sau a ne contacta utilizați contul dumneavoastră de Facebook, Instagram sau Google, lifestyler.ro va prelucra datele publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail și/sau număr de telefon. Aceste date vor fi utilizate în afara platformei respective doar în măsură în care ați solicitat acest lucru, pentru a va transmite o ofertă sau datele necesare în vederea încheierii unui contract între lifestyler.ro și Dvs.

Scopurile prelucrării sunt:

1. Furnizarea de servicii respectiv livrarea produselor comandate prin intermediul Site-ului

Folosim datele dvs. cu caracter personal relevante pentru a furniza produsele și/sau serviciile solicitate. De exemplu, în livrarea de produse către dvs., este posibil să ne bazăm pe datele dvs. cu caracter personal (de ex. adresa de livrare) pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale. Totodată, în vederea procesării plăților efectuate în cazul achiziției de produse online, prin intemediul Site-ului nostru putem procesa datele cardului dvs. bancar.

Ne întemeiem în acest caz pe îndeplinirea contractului (în sens larg) ca temei al procesării (inclusiv efectuarea livrărilor, procesarea plăților).

2. Comunicare

Este posibil să ne solicitați asistență sau să ne transmiteți comentarii, sugestii sau întrebări legate de site-ul nostru, de produsele și sau serviciile noastre, precum și de procesarea datelor dvs. cu caracter personal.

3. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor si produselor bazate pe obligații impuse de lege (de exemplu, obligația de a respecta legile fiscale). În acest caz, temeiul prelucrării este îndeplinirea unei obligații legale.

4. Trimiterea de newsletter-uri

Putem, de asemenea, să folosim datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter-uri de specialitate despre serviciile și produsele noastre, precum și despre evenimentele, concursurile si/sau tombolele organizate de noi, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați exprimat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter-uri în viitor apăsând „Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau sa ne scrieți la contact@lifestyler.ro.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

5. Concursuri, conferinte si tombole

În situația în care vă înscrieți la concursurile și/sau tombolele organizate de noi, procesăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați cu ocazia înscrierii la acestea. Ne întemeiem în acest caz pe acordul dvs. de a participa la aceste evenimente organizate de noi.

Dacă sunteți un vizitator al Site-ului

Folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. când vizitați Site-ul, pentru a procesa și a răspunde întrebărilor dvs. transmise prin intermediul site-ului nostru, precum și pentru a trimite newsletter-urile la care v-ați abonat în timp ce vizitați site-ul nostru.

Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a furniza informațiile solicitate în legătură cu activitatea, serviciile și produsele noastre. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt: numele dvs., adresa de e-mail și numărul de telefon.

De asemenea, folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm în această activitate de prelucrare a datelor pe interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Utilizăm Google Analytics, Facebook, Pixel  si Cookie pe Site pentru a analiza informațiile colectate de la vizitatorii site-ului. Aceste informații permit lifestyler.ro să înțeleagă mai bine utilizatorii site-ului și modul în care îl utilizează. Nicio informatie de identificare personala este inclusa in acest tip de raportare. Pentru detalii, consultați Politica noastră privind cookie-urile.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

Durata pentru care vă prelucrăm datele?

Ca principiu, lifestyler.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina lifestyler.ro (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de dezabonare de la comunicările comerciale prin transmiterea unui email la adresa contact@lifestyler.ro, se va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite de lifestyler.ro. Totuși, dorim să vă informăm că dezabonarea de la comunicarile comerciale nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate  mai jos.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, lifestyler.ro va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de lifestyler.ro pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Când și cum dezvăluim datele cu caracter personal?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, lifestyler.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină  lifestyler.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului  (de exemplu: firme de curierat, furnizori de servicii IT, firma de contabilitate) ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către lifestyler.ro prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 • pentru executarea contractului incheiat cu dvs. si/sau indeplinirea obligatiilor fiscale sau legale (firma de contabilitate pentru efectuarea platilor, etc.).

Când și cum transferăm datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal furnizate către  lifestyler.ro pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Ce drepturi aveți?

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către lifestyler.ro, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea lifestyler.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către lifestyler.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, lifestyler.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către lifestyler.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al lifestyler.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care lifestyler.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Contact

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@lifestyler.ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie si Google Analytics.